Pedagog szkolny i specjalny

Godziny pracy 

p. Iwona Porczyńska

pedagog szkolny

poniedziałek 8.30-12.45

wtorek 8.30-10.45, 11.45-12.45

środa 8.45-10.15

piątek 9.45-10.45, 13.30-14.30

p. Anna Lipińska

pedagog specjalny

wtorek 9.50-10.50

środa 8.00-8.55, 10.40-11.55

czwartek 10.50- 13.30 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz

bardziej człowiekiem o to,

ażeby bardziej był,

a nie tylko  miał:

aby więc poprzez wszystko,

co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy również umiał bardziej być

nie tylko z drugim,

ale i dla drugich"

Jan Paweł II

Artykuły