Matematyka

 

od 06.04.2020r. - lekcje wideo

Moi drodzy uczniowie dzisiaj zajmiemy się tematem: Graniastosłupy

 1. Przeczytaj str. 201- 203
 2. Skorzystaj z materiałów pomocniczych: https://youtu.be/VBBz7MpLEFA 
 3. https://youtu.be/5yyXvWp-onU 
 4. https://youtu.be/i06eA4UnfoA 
 5. https://youtu.be/kUhMThSB2D8 
 6. https://youtu.be/wuZyhpGXzLg 
 7. https://youtu.be/7ZanhAvZ_34 
 8. Napisz w zeszycie wzory na obliczanie pola powierzchni, objętości i długości przekątnej: a) sześcianu b) prostopadłościanu c) graniastosłupa prostego ( Podręcznik str. 203)
 9. Rozwiąż w zeszycie: zad. 1 str. 204, zad. 2 str.204, zad. 4 str. 204, zad.10 str. 205
 10. Rozwiąż zadania ,, Sprawdz, czy potrafisz "- podręcznik str. 208   
 11. Ważna informacja: Można rozwiązywać arkusze egzaminacyjne ósmoklasisty- codziennie od 9.00, a wyniki są o godz. 15.00 (CKE)
  W razie pytań jestem dostępna pod tym adresem e-mail: katarzyna.kaczmarek1@outlook.com
  Zadania proszę postarać się wykonać do piątku

 

Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń ,,Arkusz egzaminacyjny" str. 96-111

     Zadania będą sprawdzane.

Pola wielokątów

Str. 193 ćw. 4i5

Str. 194 ćw. 10

Str. 195 ćw. 14