Język polski

KlasA VIII pod hasłem - Powtórka przed sprawdzianem - "Artysta" S.Mrożek

https://www.facebook.com/watch/?v=496294664371779

 

Klasa VIII: -rozwiązanie załączonego przykładowego testu -podręcznik - "Stowarzyszenie umarłych poetów"N.H.Kleinbaum (przeczytać, przeanalizować zadania pod tekstem - można obejrzeć film - polecam

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cke.gov.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR10UP_GcpF1DWKzqmpeKmH78RJI6RX2RUlzdNT64BVPHvEjUQWs1zGYseY%23egzamin%C3%B3smoklasisty.%23CKE%23egzamin&h=AT3lywhgO1Jld57DLyLS8DWI2AqqTTPqL1rfdXAjfLEODfz6OK060ZzdXy24QdhQoHip-Of_lg7EF_z978SmuOa9EFDTf-SWKilSYWA2dy_XKTYhWwS4-5mVufDfbvpXW2otVw

Dziś świętujemy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i tym samym żegnamy wyjątkowo łaskawą zimę. Z tej okazji przez tydzień można oglądać bez ograniczeń filmowy wykład Zima prof. Zbigniewa Mikołejki. 

Profesor przybliża popularny w polskiej literaturze i sztuce motyw zimy. Przywołuje dzieła m.in. Henryka Sienkiewicza czy Marii Konopnickiej.

Zachęcamy do dzielenia się wartościowym wykładem wraz z uczniami – to doskonała inspiracja do przeprowadzenia zdalnej lekcji.

kl.VIII link do wykładu     https://labiryntywiedzy.gwo.pl/labirynty-na-probe-p4261