Plastyka

Wykonanie prac plastycznych „Hej Ty! Powstrzymaj hejt!” – format A3, technika dowolna (kontynuacja prac- propagowanie postaw bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, zachęcanie młodych ludzi do przeciwstawiania się zjawisku cyberprzemocy)

 

Proszę o przesłanie zdjęć wykonanych prac e-mailem do 10 kwietnia br. (kurzawskasp@wp.pl)