edukacja wczesnoszkolna

kl.III

1.Edukacja polonistyczna    e-mail: ewa.gadziak@wp.pl

materiały przekazywane są na grupę klasową

2. Edukacja matematyczna   e-mail: skorczyk.sp@wp.pl

 materiały od. 03.04.2020 przekazywane są na grupę klasową

02.04.2020r.

Uzupełnij w kartach matematycznych

Ćw. 1,2,3, str. 26Ćw. 5,7,8 str.27

01.04.2020r.

Uzupełnij w kartach matematycznych

str. 24 i 25 (zadania ze str. 24 podlegają ocenie, proszę o przesłanie)

30.03.2020r.

Uzupełnij w kartach matematycznych

ćw. 1,2,3,4 str.21   ćw. 6,7 str.22    ćw. 8,9,10,11 str. 23

26.03.2020

Uzupełnij ćw. 4,5,6,7 str.17, ćw, 1,2 str .20

25.03.2020r.

Proszę wykonać  ćw. 5,6 str. 15, ćw. 1,2,3 str. 16

3. Polecane strony internetowe

- eduelo.pl
- pisupisu.pl
- matzoo.pl
- squla.pl

e-podręczniki.pl

 

Ważne: Zadania z edukacji informatycznej dla klasy I i III znajdują się w zakładce INFORMATYKA !