Dodatkowe dni wolne

 

Szanowni Państwo,

 

 

zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - informujemy, że w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od nauki będą: