Dodatkowe dni wolne

 

Szanowni Państwo,

 

 

zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - informujemy, że w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od nauki będą:

 

  - 02.11.2020 - poniedziałek

  - 4-5.01.2021 - poniedzialek, wtorek

  - 30.04.2021 - piątek

  - 25-.27.05.2021 egzamin ósmoklasisty

  - 04.06.2021 - piątek