Kadra

   Podobny obraz     

 

   

 Karol Hoffman -  dyrektor, nauczyciel języka niemieckiego  

 

 Aleksandra Barańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,edukacji informatycznej, świetlicy 

 Ewa Borowicz-Kasznicka - nauczyciel muzyki

 Damian Czaplicki - nauczyciel fizyki

 Ewa Gądziak - nauczyciel edukacjii wczesnoszkolnej, religii, 

 Violetta Guźla - nauczyciel języka polskiego,

 Renata Jaszczyńska - nauczyciel geografii

 Damian Juszczak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 Katarzyna Kaczmarek - nauczyciel matematyki, 

 Paulina Kalińskaoligofrenopedagogika

 Teresa Kurzawska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki,

 Magdalena Matuszewska - nauczyciel informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, chemii

 Marta Mikołajczyk - nauczyciel języka angielskiego, logopeda 

 Ilona Posadzy - pedagog

 Beata Raczycka - nauczyciel doradztwa zawodowego

 Rafał Sępołowicz - nauczyciel wychowania fizycznego

 Magdalena SikoraSmoczyk - nauczyciel świetlicy, języka niemieckiego

 Liliana Skorczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii

 Martyna Staszek - oligofrenopedagogika

 Gabriela Sznajder - nauczyciel historii, techniki, wychowania do życia w rodzinie

 Eliza Wiatrak - nauczyciel języka polskiego

 Karina Wojciechowskaoligofrenopedagogika

 

 

 

Sekretarka

Izabela Spaleniak

 

 

O porządek i ład w naszej szkole dbają panie

Urszula Matuszewska i Barbara Troszczyńska

oraz woźny szkoły pan Leszek Pec.