Jadalnia

Artykuły

 • REGULAMIN JADALNI

   

  1.   Obiady wydawane są od godziny 1135- 1155.

  2.   W trakcie obiadu, na jadalni mogą przebywać tylko te osoby, które korzystają z posiłku.

  3.   W przypadku nieobecności dziecka rodzic/ opiekun prawny zgłasza ten fakt telefonicznie do sekretariatu szkoły do godz. 830.

  4.   Należność za obiady wpłacamy do 25 dnia każdego miesiąca.

  5.   Podczas...

  Czytaj Więcej o: REGULAMIN JADALNI