Rada Rodziców

 

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 

 

przewodnicząca              p. A. Grobelna

 

z-ca                                    p. K. Gądziak 

 

skarbnik                            p. Małgorzata Sójka-Adamska