Rada Rodziców

 

Znalezione obrazy dla zapytania rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

 

 

przewodnicząca                Monika Jędroszka

 

z-ca                                    Karolina Gądziak

 

skarbnik                            Małgorzata Sójka-Adamska

 

sekretarz                           Agnieszka Grobelna