Owoce wszkole

Program finansowany jest ze środków UE( 75%) oraz ze środków pochodzacych z budżetu krajowego (25%).

Skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę. http://www.owocewszkole.org/


Działania podejmowane w szkole o charakterze edukacyjnym, związane ze zdrowym stylem życia i prawidłowym odżywianiem.