Konkurs Historyczny

10 maja w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Historyczny „Historia wiarą pisana. Nieodkryte, nieznane, nieopisane…” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ostrowa Wielkopolskiego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich.

     Celem konkursu było upamiętnienie 1050 rocznicy chrztu Polski a także  popularyzowanie wiedzy historycznej o regionie, w szczególności wiedzy o wydarzeniach historycznych z zakresu dziejów religii chrześcijańskiej oraz położonych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski obiektów sakralnych (kościołów, przydrożnych krzyży i kapliczek, pomników świętych) a także najwybitniejszych przedstawicieli duchowieństwa (księży, zakonników i zakonnic) i osób świeckich (katechetów, osób działających na polu religijnym). Ważnym było również  kształtowanie postaw patriotycznych w odniesieniu do swej „małej Ojczyzny”,  wzbudzanie zainteresowań historią regionalną Gminy Ostrów Wielkopolski oraz  kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

W rozgrywkach konkursowych wzięło udział siedem drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z terenu naszej Gminy. Zespoły przygotowały prezentacje multimedialne na wybrany przez siebie temat. Zmagania konkursowe będą składały się z zaprezentowania swojej pracy konkursowej, zarówno w postaci multimedialnej jak również słownym omówieniu tematu pracy oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania Jury.

W Jury zasiadali: Agnieszka Gibasiewicz, kustosz i muzealnik, autorka książek i wystaw z zakresu historii regionalnej, kierownik Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie, ks. dziekan Bronisław Chorzępa, proboszcz parafii w Lewkowie a także Dariusz Pryczak, nauczyciel historii, popularyzator wiedzy i historii regionu ostrowskiego, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Gorzycach Wielkich.

Laureatami zostali:

I miejsce zajęła drużyna (Amelia Goplarek i Kacper Szukalski) reprezentująca Niepubliczną Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słaborowicach z opiekunem Małgorzatą Mocek.

II miejsce przypadło zespołowi Szkoły Podstawowej im. W. Lipskiego w Zespole Szkół w Lewkowie (Bartosz Sudolski i Jakub Kowalski), przygotowani przez opiekuna Małgorzatę Klaga.

III miejsce zajęła drużyna reprezentująca naszą szkołę, w składzie Dominika Kaczmarek i Wiktoria Wojtczak, przygotowane do konkursu przez panią Ewę Gądziak.

Wszystkim laureatom, opiekunom i uczniom biorącym udział w konkursowych zmaganiach serdecznie gratulujemy.