Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

Dnia 3 marca 2016 roku uczniowie kl.IV – V wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym PANGEA. Dzieci rozwiązywały test jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie było 5 odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Odpowiedzi były punktowane. Za złą odejmowano punkty. Następnie wyniki punktowe przeliczono na procenty.

Oto wyniki konkursu:

Kl. IV

Kupczyk Szymon        53.73%

Kusiński Szymon        47.92%

Kwiatkowska Julia     22.50%

Brajer Mikołaj            20,83%

Kl. V

Kaczmarek Filip         79.17%

Nawrocki Kamil         56.25%

Piechowiak Michał    22.92%

Gadomska Katarzyna   20.83%

Lis Katarzyna              14.58%