Gminny Konkurs Plastyczny "Tu mieszkam, to kocham"

Nasza szkoła wzięła udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Tu mieszkam, to kocham”, którego organizatorem był GOK w Wysocku Wielkim.

Celem konkursu było

- rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką, pielęgnowanych w rodzinach i środowisku lokalnym,

- zapoznanie najmłodszego pokolenia z wiedzą historyczną i pojęciem „Mała Ojczyzna”,

- kształtowanie u dzieci wrażliwości artystycznej,

- prezentacja prac plastycznych na forum gminy Ostrów Wlkp.

Konkurs adresowany był do najmłodszych mieszkańców Gminy, uczniów klas I – III.

Komisja konkursowa nagrodziła prace plastyczne uczniów:

  1. Markowska Katarzyna kl.III
  2. Kaczmarek Paweł kl.I
  3. Kuźdub Michał kl.III

Nagrodzonym jak również opiekunowi pani Teresie Kurzawskiej gratulujemy.