Ubezpieczenie dla ucznia

Drodzy Rodzice,

Poniżej udostępniamy deklarację ubezpieczenia i wniosko- polisę. Koszt ubezpieczenia to 59zł. Wypełnione i podpisane druki należy dostarczyć wychowawcy klasy do 07.09.2020r. Natomiast składkę 59zł należy wpłacić do 12.09.2020r. Jeżeli dziecko jest ubezpieczone osobiście przez rodzica, to prosimy o informację.